208030

در بهارستان رخ داد:

سوختن زن و مرد نسیم شهری در آتش

تصویر سوختن زن و مرد نسیم شهری در آتش
روابط عمومی سازمان آتش نشانی نسیم شهر اظهار داشت: بی احتیاطی، استفاده از بنزین برای شستشوی طناب روغنی در داخل واحد مسکونی حادثه ساز شد.

بهارستان _ پرسون : براساس گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری نسیم‌شهر طی تماس با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی در تاریخ ۲۳/ ۰۷ / ۹۹ مبنی بر آتش سوزی یک واحدمسکونی در حصارک پایین، تیم عملیاتی بلافاصله اعزام و با اطفاء حریق از گسترش آتش سوزی جلوگیری به عمل آمد.

وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد، آتش سوزی به دلیل بی احتیاطی و استفاده از بنزین برای شستشوی طناب روغنی در فضای سر بسته رخ داده است.

روابط عمومیی سازمان آتش نشانی خاطر نشان کرد: در این حادثه سه نفر از ساکنین دچار سوختگی شدند و توسط آتش نشانان از میان آتش خارج شده و به دلیل سوختگی تحویل عوامل اورژانس شدند.

مهدیزاده_ استان‌تهران

| 208030