207825

در بهارستان رخ داد:

گشت های محله محور با حضور بسیجیان آغاز شد

تصویر گشت های محله محور با حضور بسیجیان آغاز شد
شهرستان بهارستان با آغاز فصل پاییز تحت پوشش گشت محله محور بسیجیان قرار گرفت.

بهارستان _ پرسون؛ ناحیه مقاومت بسیج حضرت ابوالفضل (ع) به منظور ارتقا سطح امنیت شهروندی، بسیجیان همیشه در صحنه خود را وارد میدان کرد تا کمک حال سبزپوشان ناجا باشند.

این در حالی است که سپاه شهرستان بهارستان نیز، با برنامه ریزی دقیق و پای کار آمدن بسیجیان شهرستان، بار دیگر آسایش و امنیت را برای خانواده های بهارستانی فراهم نموده است.

علیرغم تلاش شبانه روزی نیروی انتظامی، متاسفانه این روزها آمار سرقت در شهرهای گلستان، نسیم شهر و صالحیه رو به افزایش است و شهروندان نگرانی های در این راستا دارند که امیدواریم با راه اندازی بسیج محله محور توسط سپاه، منطقه به محل نا امنی برای متخلفین تبدیل شود.

مهدیزاده _ استان‌تهران

| 207825