207496

مرز عراق و ایلام؛

زلزله ای به بزرگی۳.۷ ریشتر حوالی مهران را لرزاند

تصویر زلزله ای به بزرگی۳.۷ ریشتر حوالی مهران را لرزاند
زلزله ای به بزرگی ۷.۳ریشتر حوالی مهران، در نزدیکی ایلام را لرزاند.

به گزارش پرسون؛ مشخصات این زمین لرزه در ابعاد زیر است:

بزرگی: 3.7
محل وقوع: مرز عراق و ایلام - حوالی مهران(ایلام)
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1399/07/18 21:55:28
طول جغرافیایی: 46.36
عرض جغرافیایی: 32.89
عمق زمین‌لرزه: 10 کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
31 کیلومتری مهران (ایلام)
50 کیلومتری پهله (ایلام)
59 کیلومتری ارکواز (ایلام)

نزدیکترین مراکز استان:
83 کیلومتری ایلام
175 کیلومتری کرمانشاه

| 207496