207495

پیام تسلیت؛

درگذشت مادر مهربان

تصویر درگذشت مادر مهربان

همکار گرامی، سرکار خانم عاطفه قلع ریز

خبر درگذشت مادر عزیزتان چنان سخت و جانسوز است که به دشواری می‌توان آن را باور کرد...


اما در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست؛ خداوند روح ایشان را قرین رحمت فرماید و به شما صبری جزیل عطا فرماید.

مجموعه پرسون را در غم خود شریک بدانید

| 207495