195190

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور:

۱۸ مرکز علمی کاربردی در کشور استاندارد سازی نشوند، تعطیل می شوند

تصویر ۱۸ مرکز علمی کاربردی در کشور استاندارد سازی نشوند، تعطیل می شوند
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت: دانشگاه های علمی کاربردی سطح بندی شد و از بیش از یک هزار دانشگاه به ۶۰۰ واحد تقلیل یافته است و از بین سطح ۱۸دانشگاه ضعیف است که اگر تا یکسال آینده استاندارد سازی نشوند، تعطیل میشود.

اصفهان-پرسون؛سید احمد رضا پیش بین در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: ۱۰دانشگاه علمی کاربردی برتر شناخته شده است.
وی از ایجاد مراکز بین المللی علمی کاربردی با مشارکت دیگر کشورها خبر داد و افزود: در حال حاضر با ۵۴ کشور وارد مذاکره شدیم و زمینه تحصیل دانشجو در دیگر کشور و ارایه مدارک رشته های معتبر اروپایی فراهم می گردد.
وی ادامه داد: برخی از رشته هلی مهارتی در کشو های اروپایی خواهان بسبار دارد مثل رشته آشپزی که در فنلاند به راحتی میتوانند بورسیه بگیرند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور از بورسیه ۵۰ دانشجو به کشور آلمان خبر داد و افزود: تلاش کردیم رشته های علمب کاربردی بر اساس نیاز جامعه باشد و از این‌جهت امکان دارد رشته های که امسال ارائه میشود با سال دیگر متفاوت باشد.
وی از ۵ هزار کد رشته علمی کاربردی خبر داد و گفا: پذیرش در علمی کاربردی بومی است و متناسب با نیازها در هر استانی تعیین میشود.
پیش بین گفت: در گذشته کمیت دانشگاه ها متناسب با شرایط و یا یک‌الزام در اولویت بود اما امروز فقط کیفیت مهم است .
وی گفت: در برنامه ششم توسعه باید ۳۰ درصد دانشجویان در نظام مهارتی‌تحصیل کنند که با وجود اینکه در سال اخر برنامه هستیم کمتر از ۵۰ درصد محقق شده است

| 195190