مهمترین اخبار

سخنگوی دولت با بیان اینکه برای ما فرقی ندارد چه کسی رئیس جمهور آمریکا شود،گفت: آمریکا باید پاسخگوی خسارت وارد شده به مردم ایران بواسطه خروج یک طرفه از برجام باشد.

استاد دانشگاه و کارشناس حوزه قفقاز با اشاره بر اینکه منطقه قره‌باغ جزو مناطق بحران خیز محسوب می‌شود، گفت: آنچه در قره باغ جریان دارد وضعیت نه جنگ؛ نه صلح و وضعیت آتش‌بسی که وجود دارد به اصطلاح به بحران منجمد را پیدا کرده که هر از چند گاهی این بحران سرباز می کند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه برای ما فرقی ندارد چه کسی رئیس جمهور آمریکا شود،گفت: آمریکا باید پاسخگوی خسارت وارد شده به مردم ایران بواسطه خروج یک طرفه از برجام باشد.

بامداد یکشنبه ۲۷ مهرماه تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت درست پنج سال پس‌از پذیرش برجام و برپایه آنچه ایران و کشورهای بزرگ در قطعنامه ۲۲۳۱ توافق کرده بودند، به پایان رسید.