مهمترین اخبار

شهردار قلب طهران در دیدار صمیمانه با کارکنان ورزش شهروندی و کارمندی؛

جام وحدت ادیان اداره ورزش منطقه 12، کاندیدای دریافت جایزه صلح و ورزش 2020 یونسکو شد

این روز‌ها قیمت سکه درحالی رو به صعود است که پایه‌های زندگی مشترک برخی خانواده‌ها لرزان‌تر شده و در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. در این میان برخی بر این باورند که افزایش قیمت سکه، زنان را تحریک کرده است، تا آنجا که برای گرفتن حقوق مالی خود، مهریه را به اجرا گذاشته‌اند و برای گرفتن آن حتی ابایی ندارند که همسرشان به زندان بیفتد! این درحالی است که در نگاه مقابل، بسیاری از کارشناسان معتقدند به‌اجراگذاشتن مهریه فقط بهانه‌ای برای زنان است که بتوانند فرصت بیان و تحقق بعضی حقوق اولیه خود را داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه باید با افرادی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، برخورد شود بر ضرورت تدوین طرح سه فوریتی در مجلس برای تصویب قانونی سختگیرانه جهت اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه چاقی، محصول سبک زندگی ماست که بر میزان تحرک و پویایی افراد اثر گذاشته است، گفت: در این میان کرونا بر کم تحرکی جمعی افزوده و خانه نشینی و کم تحرکی به شیوع بیشتر پدیده چاقی کمک کرده است.

شهردار قلب طهران در دیدار صمیمانه با کارکنان ورزش شهروندی و کارمندی؛

جام وحدت ادیان اداره ورزش منطقه 12، کاندیدای دریافت جایزه صلح و ورزش 2020 یونسکو شد

علی‌محمد سعادتی در دیدار صمیمانه با کارکنان ورزش حوزه شهروندی و کارمندی این منطقه از انتخاب جام وحدت ادیان اداره ورزش منطقه 12 به عنوان کاندیدای دریافت جایزه صلح و ورزش 2020 یونسکو خبر داد.