بشنوید

همایون شجریان در نخستین سالگرد درگذشت پدرش محمدرضا شجریان تصنیف «شباهنگ» را به علافمندان موسیقی و این استاد فقید آواز ایرانی تقدیم کرد.