تسلیت‌ها

مهمترین اخبار

در پی درگذشت سرکار خانم امیری، عضو هیات مدیره خانه مطبوعات و عضو شورای مشورتی استان قزوین، پدرام پاک آئین، نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات پیام تسلیتی را منتشر نمود که به شرح زیر است