• نام عکاس: سارا پیرانه
  • شماره گزارش: 304363
  • پنج شنبه 20 خرداد 1400
  • 63

طرح رعد ۴۵ پلیس پیشگیری پایتخت کلید خورد

طرح رعد ۴۵ پلیس پیشگیری پایتخت با حضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت و سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به مرحله اجرا گذاشته شد.گفتنی است در این مرحله از طرح ۴۴۷۴ مورد اموال سرقتی کشف و ضبط شد.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

| 304363