سید حسن خمینی:

باید امید کج اندیشان را بر باد دهیم

یادگار امام (ره) اعلام کرد که امیدی باید در دل مردم ایجاد کنیم که امید کج اندیشان را بر باد دهد.

تصویر باید امید کج اندیشان را بر باد دهیم

به گزارش پرسون، سید حسن خمینی صبح امروز در مراسم تجدید میثاق هیئت دولت با بنیانگذار انقلاب اسلامی گفت :امیدی باید در دل مردم ایجاد کنیم که امید کج اندیشان را بر باد دهد، ایجاد این امید البته لوازمی دارد که بخشی از آن مربوط به آیندگان است.نقاط پررنگ جامعه را بیان کنیم.

460399