تعطیلی مدارس کشور از نگاه دانش‌آموزان چگونه است؟ + عکس

تعطیلی مدارس کل کشور از نگاه دانش آموزان را به زبان کاریکاتور مشاهده می کنید.
تصویر تعطیلی مدارس کشور از نگاه دانش‌آموزان چگونه است؟ + عکس

به گزارش پرسون، کاریکاتوری اندر احوالات دانش آموزان و تعطیلی مدارس بابت برف و سرما را مشاهده می کنید.

منبع:تسنیم

457453