کشت علوفه سبز در خنج

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنج گفت: علوفه سبز در 10هزار از اراضی خنج با همکاری جهاد کشاورزی در شهرستان خنج کاشته می‌شود.
تصویر کشت علوفه سبز در خنج

به گزارش پرسون از فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنج گفت: علوفه سبز یا قصیل جو در اراضی شهرستان خنج کاشته شد.
علی علی پور با بیان اینکه علوفه سبز یا قصیل جو یکی از خوش خوراک‌ترین مواد غذایی در تغذیه دام است، افزود: با توجه به شرایط خشکسالی و مشکل تامین علوفه مورد نیاز دامداران، امکان تبدیل بذر جو به حجم بالایی از علوفه تر و همچنین بهره‌وری بهینه از منابع آب و خاک، توسعه و ترویج کشت قصیل جو در سطح 47 هکتار از مزارع شهرستان انجام شده است.
این مقام مسئول اظهار کرد: یکی از مشکلات عمده دامداران در شرایط خشکسالی، کمبود علوفه و خوراک جهت رفع احتیاجات نگهداری دام است و برای مرتفع شدن این مشکل از علوفه سبزجو(قصیل) برای تامین بخشی از خوراک دام استفاده می شود.
علی پور بیان کرد: علاوه بر بهره‌وری از منابع آب و خاک، خوش خوراکی، قابلیت هضم مناسب، پروتئین خام بالا و مواد خشبی کم از مزایای این علوفه تر است.
علی‌پور تصریح کرد: پیش بینی می شود از هر هکتار از این محصول30 تن علوفه سبز به صورت چرای مستقیم مورد تعلیف دام سبک دامداران قرار گیرد.

439957