قیمت دلار امروز 9 آذر اعلام شد

نرخ دلار متشکل امروز 135 تومان صعود کرد بر روی 33 هزارو 685 تومان قرار گرفت.

تصویر قیمت دلار امروز 9  آذر اعلام شد

به گزارش پرسون، دلار متشکل امروز 135 تومان صعود کرد بر روی 33 هزارو 685 تومان قرار گرفت.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۶۸۵ ۱۳۵ ۰.۴ 11:34
۳۳,۵۵۰ ۱۵۰ ۰.۴۴ روز قبل
۳۳,۴۰۰ ۱۱۰ ۰.۳۲ ۲ روز پیش

439940