واکنش یک مقام پلیس به نامه‌ای جعلی

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران از کسبه درخواست کرد که اخبار را از طریق مراجع قانونی و معتبر پیگیری کنند.
تصویر واکنش یک مقام پلیس به نامه‌ای جعلی

به گزارش پرسون، سرهنگ نادر مرادی با بیان اینکه در روزهای اخیر نامه ای جعلی در فضای مجازی به اسم و سربرگ پلیس منتشر شده است، گفت: این نامه مورد تایید پلیس نبوده و لازم است اصناف و کسبه از طریق مراجع قانونی و معتبر اخبار را پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه پلیس خود را خادم و خدمتگزار کسبه می داند و اجازه نخواهد داد که امنیت و آرامش اصناف و کسبه مخدوش شود، افزود: در روزهای اخیر دشمنان و معاندان تلاش دارند تا اوضاع اصناف و کسبه بازاریان را به هر شکل ممکن ملتهب سازند. سرهنگ مرادی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر نامه ای جعلی در فضای مجازی به اسم و سربرگ پلیس منتشر شده است، عنوان داشت: این نامه مورد تایید پلیس نیست و لازم است اصناف و کسبه از طریق مراجع قانونی و معتبر اخبار را پیگیری کنند.

418142