واکنش شهردار تهران به ادعای عدم به‌روزرسانی سامانه شفافیت

شهردار تهران گفت: بخش زیادی از به‌روزرسانی سامانه شفافیت انجام شده و بخش دیگر نیز در حال انجام است.

تصویر واکنش شهردار تهران به ادعای عدم به‌روزرسانی سامانه شفافیت

به گزارش پرسون، روز گذشته همزمان با صد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، احمد صادقی در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه ۷۷ تکلیف برای مدیریت شهری در خصوص شفافیت وجود دارد، گفته بود: ۳۱ سامانه در این زمینه تشکیل شده و تاکنون تنها ۱۰ سامانه به روز شده است. امیدواریم هرچه سریع‌تر گزارش در این خصوص از سوی شهرداری ارائه شود.

علیرضا زاکانی در واکنش به اظهارات رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران گفت: بخش زیادی از به‌روزرسانی سامانه شفافیت انجام شده و بخش دیگر نیز در حال انجام است.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که برای مساله شفافیت زیرساخت‌ها، شرایط، تجمیع اطلاعات و مواردی که وجود دارد، زمان‌بر خواهد بود؛ اما این کار اتفاق خواهد افتاد.

پیش از این نیز محمدعلی الفت‌پور در خصوص به‌روزرسانی سایت «شفافیت» گفته بود: تاکنون ۳۵ سرفصل به‌روزرسانی شده است.

منبع: مهر

417825