ویژگی های دهه هشتادی ها؛ جسور، بالغ، پست‌مدرن!/ اینفوگرافیک

نه این‌که دهه هشتادی‌ها در جامعه نبودند، اما انگار کسی آن‌ها را نمی‌دید، گویی یک بزنگاه لازم بود تا توجه‌ها به‌سمت‌شان جلب شود.
تصویر ویژگی های دهه هشتادی ها؛ جسور، بالغ، پست‌مدرن!/ اینفوگرافیک

به گزارش پرسون، حالا کارشناس‌ها به میدان آمده‌اند و هرکدام‌ تعبیر و تعریف و تفسیر خودشان را درباره این نسل دارند، برخی معتقدند آن‌ها محصول رویکرد پست مدرن به جهان و انسان هستند و برخی دیگر مطالبه‌گری، جسارت، پرسش‌گری و اقناع در مواجهه با مسئله‌ها را از ویژگی‌های این نسل می‌دانند. داده‌های زیر از نظرات ۶ کارشناس درباره ویژگی‌ دهه هشتادی‌ها است.

اینفوگرافیک | ویژگی‌های دهه هشتادی‌ها از نگاه شش کارشناس؛ جسور، بالغ، پست‌مدرن!

منبع: خبرآنلاین

417801