طرح «جایزه ماندگاری پزشکان» در کشور اجرا می‌شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اجرای طرح «جایزه ماندگاری پزشکان» در راستای افزایش ماندگاری پزشکان در مناطق محروم خبر داد.
تصویر طرح «جایزه ماندگاری پزشکان» در کشور اجرا می‌شود

به گزارش پرسون، بهرام عین اللهی امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بومی گزینی پزشکان متخصص اظهار داشت: امسال در شورای آموزش پیش تخصصی یک طرحی را به تصویب رساندیم که در قالب آن نیاز به خصوص مناطق محروم را تأمین کنیم.

وی با بیان اینکه پزشکان متخصص بر اساس قانون مدتی فعالیت خود را در مناطق محروم می‌گذرانند و بعد از آن می‌توانند در هر جایی از کشور فعالیت داشته باشند عنوان کرد: منتها این امر مشکل مناطق محروم را حل نمی‌کند، در این راستا طبق سهمیه جداگانه ای، پزشکانی که در آزمون دستیاری شرکت کرده اند سهمیه بومی برای آنها در نظر گرفته شده تا در این راستا شاهد افزایش ماندگاری پزشکان متخصص در مناطق محروم باشیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه افرادی که در مناطق محروم بیشتر خدمت کرده اند به نحوی مورد تشویق قرار خواهند گرفت افزود: در این راستا طرحی به عنوان «جایزه ماندگاری پزشکان» را پیش بینی کرده ایم.

عین اللهی گفت: به زودی از این طرح را رونمایی خواهیم کرد.

وی با اشاره به مدافعین سلامت نیز بیان داشت: در ایام کرونا، کادر پزشکان جان خود را به خاطر سلامت مردم به خطر انداختند و در این راستا در آستانه روز پزشک از آنها نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.

411393