«فلسفه شادی» را بخوانید

کتاب «فلسفه شادی» نوشته لورن بسر با ترجمه ناصر مؤمنی وارد بازار کتاب شد.

تصویر «فلسفه شادی» را بخوانید

به گزارش پرسون، کتاب «فلسفه شادی» نوشته لورن بسر با ترجمه ناصر مؤمنی در ۲۶۱ صفحه و با قیمت ۱۱۸ هزار تومان توسط نشر لگا منتشر شده است.

«شادی» مفهومی مهم ولی اساساً مبهم است. بنابراین، جای تعجب ندارد که فیلسوفان به قدمت فلسفه به مطالعه شادی علاقه‌مند بوده‌اند. امروزه، آنچه زمانی به‌طور اساسی پرسشی فلسفی بوده (شادی چیست)، پرسشی است که نه‌تنها فیلسوفان بلکه روان‌شناسان و اقتصاددانان و حتی دانشمندان علوم عصب‌شناسی به‌دنبال پاسخ آن هستند.

کتاب «فلسفه شادی»، طبیعت بینارشته‌ای موجود در مطالعه شادی را با نوعی دیدگاه فلسفی و جامع بررسی می‌کند. این کتاب حقیقتی را درباره شادی برملا نخواهد کرد، بلکه تنوع شیوه‌های فهم فیلسوفان از شادی و تحقیق تجربی مربوط به علت‌ها و هم‌بستگی‌های شادی را به بحث خواهد گذاشت که منجر به اثرگذاری بر تحلیل اقتصادی و سیاست‌گذاری می‌شود.

در این اثر خطوط فکری مشترکی را می‌بینیم که به توضیح شکل شادی کمک می‌کند و برخی از دشواری‌ها و دغدغه‌های موجود در مطالعه شادی در سطح نظری و عملی را مشاهده خواهیم کرد. همچنین توانایی این اثر را در اثرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های ما در سطح فردی یا سیاسی خواهیم دید.

این کتاب نه‌تنها فلسفه شادی بلکه جنبه‌های علمی و اقتصادی و سیاسی شادی و همچنین موضوع‌های کاربردی درباره چگونگی شادتر بودن و رویکردهای غیرغربی را در بر می‌گیرد. خواندن آن برای کسانی که تمایل دارند هنرمندانه درباره شادی بیندیشند و همچنین محققانی که می‌خواهند درباره این موضوع بیشتر تحقیق کنند، مناسب است.

این کتاب، شادی را از دیدگاهی عمدتاً غربی و معاصر بررسی می‌کند. فصل اول کتاب، «نظریه»، نظریه‌های فلسفی مهم درباره چیستی شادی را بررسی می‌کند. این فصل با ملاحظه تفاوت میان شادی و رفاه و سپس نظریه‌های فلسفی مربوط به لذت‌گرایی و نظریه حالت عاطفی و نظریه‌های رضایتمندی از شادی آغاز می‌شود.

فصل دوم کتاب، «چه‌چیزی باعث خوشحالی ما می‌شود؟»، تمرکز بینارشته‌ای بیشتری دارد و انواع چیزهایی را بررسی می‌کند که با شادی مرتبط است. بخش‌های خاصی که نسبت میان شادی و فضیلت، ثروت و روابط را مدنظر قرار داده و استدلال‌های فلسفی و تحقیق تجربی در زمینه این نسبت‌ها را بررسی می‌کند.

فصل سوم، «محتوای شادی»، تأثیری که مطالعه شادی در زمینه‌های روان‌شناسی و اقتصاد و سیاست عمومی داشته و همچنین دشواری‌های انجام تحقیق تجربی درباره شادی را بررسی می‌کند.

411071