اولین واکنش مطهری به حکم حبس خود

اردشیر مطهری، نماینده گرمسار و آرادان ادعای محکومیت خود به حبس تعزیری را رد کرد.
تصویر اولین واکنش مطهری به حکم حبس خود

به گزارش پرسون، اردشیر مطهری، احتمال محکومیت خود به حبس تعزیزی را قاطعانه رد کرد، گفت که پرونده اش در دیوان عالی در حال بررسی و منتج به حکمی مبنی بر حبس تعزیری نشده است.

مطهری درباره اینکه، آیا محکومیتش مشمول حبس تعلیقی شده یا نه، گفت که حبس تعلیقی، اثر موثری ندارد و البته که همین حکم نیز در دیوان عالی در حال بررسی است.

410895