این دختر زیبا همسر گلزار است؟

تصویری که با عنوان همسر لاکچری محمدرضا گلزار در فضای مجازی دست بدست می شود، ذهن طرفداران آقای بازیگر را درگیر کرد.

تصویر این دختر زیبا همسر گلزار است؟

به گزارش پرسون، چند روزی است که تصویری سلفی از محمدرضا گلزار در کنار خانم جوانی، در فضای مجازی دست بدست شده و خیلی ها صاحب این عکس را همسر محمدرضا گلزار معرفی میکنند.

منبع: زنهار

409284