مینی گلف در فضاهای عمومی کشور توسعه می یابد

احمدرضا دلیران گفت:با توجه به تفاهم نامه همکاری امضاء شده میان سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و فدراسیون گلف که برای اولین بار صورت گرفته گلف و مینی گلف در فضاهای عمومی کشور و با حمایت شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور توسعه خواهد یافت.
تصویر مینی گلف در فضاهای عمومی کشور توسعه می یابد

به گزارش پرسون، احمدرضا دلیران فیروز رئیس انجمن مینی گلف فدراسیون گلف در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار پرسون با اشاره به توسعه مینی گلف در فضاهای عمومی کشور گفت: با توجه به تفاهم نامه همکاری امضاء شده میان سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و فدراسیون گلف که برای اولین بار صورت گرفته گلف و مینی گلف در فضاهای عمومی کشور و با حمایت شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور توسعه خواهد یافت.

دلیران فیروز رئیس انجمن مینی گلف فدراسیون گلف در ادامه افزود: عزم جدی دولت سیزدهم و بالاخص وزارت ورزش و جوانان و سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور در توسعه زیرساخت های ورزش های ارزان، زیبا و مفرحی همچون مینی گلف قابل تقدیر است و فدراسیون گلف و انجمن مینی گلف کشور از این رویکرد مثبت دولت حمایت و استقبال خواهند کرد.

احمدرضا دلیران فیروز رئیس انجمن مینی گلف فدراسیون گلف در پایان گفت: با حمایت فدراسیون گلف میادین مینی گلف کشور از ۲۰۰ عدد به بیش از ۱۱۰۰ عدد رسیده و اکنون هدف فدراسیون گلف و انجمن مینی گلف توسعه زیرساخت های مینی گلف در سراسر کشور به صورت عادلانه و بالاخص در مناطق محروم است و با مذاکراتی که با تعدادی از شهرداران صورت گرفته در این راستا قدم های مهم و مثبتی برداشته شده است.

403975