برگزاری ورزش مختلط در دانشگاه‌ها تکذیب شد

رییس سازمان امور دانشجویان ضمن تکذیب برگزاری هر نوع ورزش مختلط در دانشگاه ها، بر فراهم سازی برابر سالن های ورزشی برای دانشجویان دختر تاکید کرد.
تصویر برگزاری ورزش مختلط در دانشگاه‌ها تکذیب شد

به گزارش پرسون، دکتر هاشم داداش پور در نشست خبری پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور که امروز در سازمان امور دانشجویان برگزار شد در پاسخ به سئوالی در خصوص بازی های ورزشی مختلط و حواشی ایجاد شده در برخی دانشگاه‌ها، اظهار کرد: در همه دانشگاه های کشور فضاهای مشترک ورزشی وجود دارد و بر اساس برنامه زمانی و تقسیم کار صورت گرفته دانشجویان دختر و پسر به طور مشترک می‌توانند از این فضاهای ورزشی استفاده کنند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تاکنون ورزش مختلط در دانشگاه های کشور نداشتیم و از این به بعد هم نخواهیم داشت، افزود: همانطور که تاکید شد فضاهای ورزشی دانشگاه ها باید مشترک بین تمامی دانشجویان استفاده شود و در دانشگاه هایی هم که سالن های ورزشی دختران دانشجو کم باشد دانشگاه ها موظف هستند این فضاهای برابر را بین دانشجویان ایجاد و مجموعه های ورزشی همگانی برابری را در اختیار دانشجویان دختر و پسر خود قرار دهند.

رییس سازمان امور دانشجویان همچنین خاطر نشان کرد: دختران دانشجو در دانشگاه ها باید در عرصه های مختلف ورزشی اعم از قهرمانی و غیره به صورت برابر حضور داشته باشند و اگر ایراداتی در این زمینه وجود داشته باشد این سازمان ورود کرده و متعهد به ایجاد فضاهای برابر ورزشی دانشجویان خواهدبود.

معاون وزیر علوم سرانه ورزشی دانشگاه ها را ۳/۲۵ متر مربع اعلام و تاکید کرد: ممکن است این عدد در برخی دانشگاه ها بالاتر و در برخی نیز پایین تر باشد اما من توصیه کردم سرانه ورزشی دانشگاه ها بررسی و این میزان را با استاندارد جهانی چند دانشگاه مطرح مقایسه و وضعیت خود را ارزیابی کنیم.

وی افزود: سهم فضاهای ورزشی سربسته در دانشگاه‌ها ۹۰ سانتیمتر یا حدود یک متر و فضاهای رو باز نیز ۲/۲۵ متر مربع برای هر دانشجو است.

داداش پور تاکید کرد: بهمن ماه ۹۸ که کرونا تعطیلی ایجاد کرد، باید شانزدهمین المپیاد ورزشی را برگزار می کردیم؛ اما امروز دهمین المپیاد را برگزار می کنیم.حتی یونیورسیاد جهانی نیز در دوران شیوع کرونا از سوی کشور چین لغو شد؛ اما تا الان کشور ما توانسته کرونا را مدیریت کند و دانشگاهها نیز باید خودشان را با شرایط جدید تطبیق می‌دادند.

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ادامه داد: باید دانشجویان را از طریق ورزش و المپیادهای ورزشی درگیر یک فضای پر نشاط می کردیم. همچنین ما قصد نداشتیم که المپیادهای ورزشی را فقط در حوزه قهرمانی برگزار کنیم، باید و ورزش دانشجویی را عمومی کنیم.

به گفته معاون وزیر علوم، المپیاد دانشجویان در مازندران برگزار می‌شود و المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر را در دانشگاه صنعتی اصفهان در دو بخش دختران و پسران خواهیم داشت.

وی ادامه داد: برای سال آینده قصد داریم المپیادهای ورزشی را تنوع ببخشیم که یکی از آنها المپیاد نابینایان و ناشنوایان است و برای اولین بار می خواهیم برای بخشی از جمعیت دانشجویی فرصت ایجاد کنیم. همچنین یکی از برنامه ها راه اندازی ورزش همبستگی کشور های اسلامی در صورت تامین بودجه انجام خواهد شد.

معاون وزیر علوم افزود: المپیاد ورزشی دانشجویان از ۱۹ تیرماه به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار می‌شود و ۲۸۰۰ دانشجو در ۲۱ رشته به رقابت می پردازند.این المپیاد ورزشی در دو بخش دختران و پسران برگزار می‌شود که مسابقات دختران از ۱۹ تا ۲۶ تیر و پسران از ۲۹ تیر تا ۶ مرداد خواهد بود.

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با اشاره به حضور شرکت‌های دانش بنیان در المپیاد ورزشی دانشجویان گفت: ۵۰ شرکت دانش بنیان نیز در کنار این المپیاد حضور خواهند داشت که این شرکت‌ها در زمینه تجهیزات ورزشی فعالیت می‌کنند. همچنین ۸ دانشگاه کشور درخواست میزبانی دوره بعد، یعنی دو سال آینده را داده اند که در پایان این مسابقات میزبان دوره بعد مشخص خواهد شد.

منبع: ایسنا

403911