برگزاری نشست برای تعیین نخست‌وزیر در عراق

عضو ائتلاف فتح شنبه اعلام کرد که چارچوب هماهنگی امروز نشستی را با حضور همه جریان‌های متحد برای مشخص کردن نخست وزیر بعدی عراق، تشکیل خواهد داد.
تصویر برگزاری نشست برای تعیین نخست‌وزیر در عراق

به گزارش پرسون، علی الفتلاوی گفت که جلسه یکشنبه با حضور تمامی احزاب سیاسی عضو چارچوب هماهنگی و برای تعیین نخست وزیر جدید عراق و نیز معاون اول رئیس پارلمان برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد که اعضای چارچوب هماهنگی شیعیان متحد و دارای موضع سیاسی مشخص و شفاف درباره تشکیل یک دولت قدرتمند هستند.

پیشتر مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق به رئیس فراکسیون جریان صدر در پارلمان دستور داد که استعفاهای نمایندگان این جریان را به هیئت رئیسه پارلمان تقدیم کند. محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق هم با استعفاهای این نمایندگان موافقت کرد.

با خروج صدر از روند تشکیل دولت جدید عراق، چارچوب هماهنگی شیعیان به عنوان بزرگترین جریان سیاسی شیعه در پارلمان رایزنی برای انتخاب نخست وزیر جدید عراق و تشکیل دولت را آغاز کرد.

منبع: ایسنا

403785