قیمت گوشت امروز 8 تیر اعلام شد

قیمت گوشت قرمز گوسفندی امروز 8 تیر 1401 در جدول زیر آمده است.
تصویر قیمت گوشت امروز 8 تیر اعلام شد

به گزارش پرسون، قیمت‌ گوشت قرمز گوسفندی امروز چهارشنبه 8 تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

نوع گوشت گوسفندی

قیمت هر کیلوگرم

راسته گوسفندی با استخوان

۱۵۸,۰۰۰ تومان

راسته گوسفندی بی استخوان

۳۲۰,۰۰۰ تومان

ران کامل ممتاز گوسفندی

۱۷۲,۰۰۰ تومان

کف دست گوسفندی با ماهیچه

۱۶۹,۰۰۰ تومان

سردست با گردن و ماهیچه گوسفندی

۱۳۵,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی

۱۹۵,۰۰۰ تومان

نیم شقه سردست گوسفند

۱۳۵,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

شقه لاشه گوسفندی

۱۴۴,۰۰۰ تومان

نیم شقه ران گوسفندی

۱۶۷,۰۰۰ تومان

403325