چرا زنان «جیران» روسری شان را یک طرف انداخته اند؟

در مطلب پیش رو علت انداختن روسری زنان به یک طرف در سریال جیران را بررسی کردیم.
تصویر چرا زنان «جیران» روسری شان را یک طرف انداخته اند؟

به گزارش پرسون، ممکن است برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که چرا در سریال جیران روسری زنان به یک طرف انداخته شده است؟ ما در این مطلب می‌خواهیم علت انداختن روسری زنان به یک طرف در سریال جیران را بررسی کنیم.

برخی معتقدند یکی از دلایل اینکه زنان در سریال جیران روسری خود را به یک طرف می‌انداختند برای نشان دادن گردنبند و جواهراتشان بوده است، ازین رو روسری زنان به یک طرف انداخته شده بود تا طلا و جواهراتشان بهتر دیده شود. یک نظریه دیگر برای اینکه زنان یک طرف روسری خود را به عقب می‌انداختند این بود که زنان بیوه با زنان شوهر دار و دختر‌های مجرد تشخیص داده شوند. ازین رو زنان متاهل یک طرف روسری خود را به عقب می‌انداختند و زنان بیوه هر دو طرف روسری خود را به پایین می‌انداخته و دختران مجرد هر دو پر روسری خود را به عقب می‌انداختند.

منبع : عصرایران

403192