«از سرنوشت ۴» پرمخاطب‌ترین سریال

بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما، سریال «از سرنوشت ۴» پربیننده‌ترین سریال سیما در نیمه اول خرداد ۱۴۰۱ بوده است.
تصویر «از سرنوشت ۴» پرمخاطب‌ترین سریال

به گزارش پرسون، به نقل از معاونت سیما، نتایج نظر سنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما نشان می دهد از بین سریال های جدید پخش شده در نیمه اول خرداد ۱۴۰۱، سریال از سرنوشت ۴ از شبکه دو با ۲۶/۴ پر بیننده‌تر از سایر سریال ها بوده است.

بر اساس این نظر سنجی این سریال رضایت ۸۴/۱ درصد بینندگان را در حد زیاد کسب کرده است. همچنین سریال های حکم رشد از شبکه سه با ۲۲/۳ درصد بیننده و کسب رضایت ۷۷/۷ درصدی آنان؛ و فرمانروای نقابدار از شبکه پنج با ۷ درصد بیننده و کسب رضایت ۹۳ درصدی آنان ؛ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در این نظر سنجی، میزان بیننده سریال های تکراری سیما در نیمه اول خرداد ۱۴۰۱ ؛ نیز بررسی شد. از میان سریال های تکراری سریال ستایش ۱ از شبکه آی فیلم با ۱۹/۱ درصد بیننده پر بیننده ترین سریال تکراری بوده است. همچنین ۷۹/۵ درصد بینندگان سریال ستایش۱ از این سریال در حد زیاد رضایت داشته اند.

بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما، سریال از سرنوشت ۴ با ۲۶/۴ درصد پربیننده ترین سریال سیما در نیمه دوم اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز بوده است . همچنین در همان ظرف زمانی، سریال های حکم رشد از شبکه سه با ۱۶/۹ درصد بیینده و کسب رضایت ۸۳/۱ درصدی آنان؛ و فرمانروای نقابدار از شبکه پنج با ۶/۱ درصد بیننده و کسب رضایت ۹۳/۹ درصدی آنان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

402182