احمقانه ترین طلاق در جهان!

زوج کویتی برای ثبت ازدواج شان رفته بودند که پس از ازدواج پای زن پیچ خورد و افتاد. از اینجا ماجرای طلاق کلید خورد.
تصویر احمقانه ترین طلاق در جهان!

به گزارش پرسون، یک زوج کویتی برای ثبت ازدواج شان به محکمه رفته بودند که پس از ازدواج پای زن پیچ خورد و افتاد؛ شوهرش بجای کمک کردن او را (احمق) صدا زد، زن هم جابجا درخواست طلاق کرد و ازهم جدا شدند و در نتیجه رکورد کوتاه ترین ازدواج جهان ظرف تنها 3 دقیقه رقم خورد.

گفتنی است، پیش از این در خبرها امده بود که در عربستان سعودی، زنان از طلاق بوسیله پیامک مطلع خواهند شد. پیش از این، شوهران می توانستند از همسرانشان طلاق بگیرند و به آنها نگویند. قانون جدید در تاریخ 6 ژانویه به اجرا در می آید. نسرین الغمدی حقوقدان در این باره گفت: این قانون تضمین می کند که حقوق یک زن در طلاق احترام گذاشته خواهد شد. این گام جدید در جهت گسترش حقوق زنان در عربستان است! که توسط شاهزاده محمد بن سلمان برگزار می شود.

400630