ماجرای بیماری گوارشی دانشجویان چیست؟

رئیس اداره بیماری‌های منتقله از آب و غذای وزارت بهداشت با اشاره به اینکه بررسی علل وقوع بیماری با علائم گوارشی در میان دانشجویان در حال انجام است،‌ گفت: اینکه علت بروز این علائم در دانشجویان آلودگی ویروسی، مسممویت غذایی یا سایر علل بوده است، هنوز مشخص نیست.
تصویر ماجرای بیماری گوارشی دانشجویان چیست؟

به گزارش پرسون، دکتر مریم مسعودی‌فر، با اشاره به دو مورد گزارش شده از بروز بیماری با علائم گوارشی بین دانشجویان خوابگاه پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان و مجتمع خوابگاه برادران دانشگاه امام صادق(ع)، گفت: پس از گزارش بروز این اتفاق تیم های بهداشتی و درمانی سریعا به محل مراجعه کرده و کلیه دانشجویان دارای علائم بالینی در مراکز درمانی تحت درمان قرار گرفته‌اند و در حال حاضر نیز وضعیت بالینی مساعدی دارند.

او درباره علت بروز این اتفاق، بیان کرد: همزمان با کنترل علائم بالینی در مبتلایان، نمونه‌گیری جهت بررسی آزمایشگاهی و تعیین عامل وقوع طغیان انجام و نمونه‌ها به آزمایشگاه ارسال شده است. اینکه علت بروز این علائم در دانشجویان آلودگی ویروسی، مسممویت غذایی و یا سایر علل بوده است، هنوز مشخص نیست.

وی افزود: همکاران ما ضمن تداوم ارائه مراقبت‌های بهداشتی مورد نیاز، در حال بررسی بیشتر ابعاد موضوع هستند تا با داشتن اطلاعات کافی علت وقوع طغیان مشخص شود.

به گزارش ایسنا،‌ ساعت ۵ صبح روز گذشته (دوشنبه ۲خرداد) ۴۹ نفر دارای علائم مسمومیت جنرال از خوابگاه دخترانه به یک مرکز درمانی مراجعه کردند که علت مراجعه آنها در بدو ورود مسمومیت عنوان شد اما سپس اعلام شد تعیین علت این اتفاق مستلزم انجام آزمایشات بیشتر است. این درحالی است که دکتر پرویز انصاری راد معاون دانشجویی پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان علت ایجاد مشکل گوارشی برای این دانشجویان را مسمویت غذایی ندانسته و تاکید کرده بود: «این موضوع ارتباطی به غذای خوابگاه نداشته است.»

بامداد امروز (سه‌شنبه ۳ خرداد) نیز تعداد ۳۹ نفر از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) با علت مشابه به مراکز درمانی ارجاع داده شدند که مدیر کل روابط عمومی دانشگاه امام صادق(ع) نیز تاکید کرده است: «مسمومیت دانشجویان با تایید پزشکان آلودگی ویروسی است.»

با این حال با تاکید وزارت بهداشت برای تعیین علت دقیق بروز این مشکل گوارشی در میان دانشجویان نیازمند زمان هستیم تا پاسخ آزمایش‌ها آماده شود.

398663