بازگشت مجری معروف به تلویزیون

صبح امروز المیرا شریفی مقدم که دو ماه پیش شایعه ممنوع التصویری‌اش رسانه ای شد آنتن تلویزیون برگشت.

تصویر بازگشت مجری معروف به تلویزیون

به گزارش پرسون، مجری شبکه خبر پس از انتشار شایعه ممنوع التصویری‌اش اعلام کرد که برای شرکت در آزمون جامع دکتری مرخصی گرفته است.

398438