عصبانیت «مجید واشقانی» در شب‌های مافیا

مجید واشقانی در جدیدترین قسمت شب‌های مافیا عصبانی شد و با محمدرضا علیمردانی گرداننده بازی بحث کرد.
تصویر عصبانیت «مجید واشقانی» در شب‌های مافیا

به گزارش پرسون، بخشی از جدیدترین قسمت شب‌های مافیا را می‌بینید که در آن مجید واشقانی عصبانی شد و با محمدرضا علیمردانی گرداننده بازی بحث کرد.

397793