لحن صریح استاندار برای مقابله با عدم توزیع مرغ در بازار:

عدم توزیع صحیح به معنای اخلال در نظام اقتصادی و معیشت مردم است

استاندار خراسان رضوی در نامه ای به مدیرکل جهادکشاورزی استان یاداور شد که مرغ باید تا ساعت ۱۲ظهر امروز در بازار توزیع شود.
تصویر عدم توزیع صحیح به معنای اخلال در نظام اقتصادی و معیشت مردم است

به گزارش پرسون،یعقوبعلی نظری با ارسال نامه ای از مدیران جهادکشاورزی استان خواست نسبت به توزیع مرغ در بازار نظارت ویژه و دقیقی داشته باشندـ

وی با اشاره به برگزاری جلساتی با تولیدکنندگان و کشتارکنندگان مرغ خاطرنشان کرد: در صورتی که تا ساعت۱۲ ظهر امروز اقدام به عرضه در بازار صورت نگیرد، مدیریت اجرائی در این خصوص به جهاد کشاورزی واگذار می شود.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: افراد خاطی با اتهام اخلال در نظام اقتصادی و معیشت مردم به دستگاه قضائی معرفی میگردند.

396944