افزایش قیمت وحشتناک مرغ و تخم مرغ / لیست جدید اعلام شد

قیمت مرغ به ۶۴۰۰۰ تومان، تخم‌مرغ به ۹۸۰۰۰تومان و روغن ۴.۵کیلویی جامد به ۴۰۰ هزارتومان می‌رسد.
تصویر افزایش قیمت وحشتناک مرغ و تخم مرغ / لیست جدید اعلام شد

به گزارش پرسون، روزنامه جمهوری اسلامی با انتشار تصویر زیر، نرخ جدید برخی کالاهای اساسی را منتشر کرد.

قیمت-مرغ-۲۱اردیبهشت

396701