پیام رئیس کل بیمه مرکزی به مناسبت آخرین جمعه ماه رمضان

پیام رئیس کل بیمه مرکزی به مناسبت آخرین جمعه و روز جهانی قدس پیام ارسال کرد.
تصویر پیام رئیس کل بیمه مرکزی به مناسبت آخرین جمعه ماه رمضان

به گزارش پرسون، پیام رئیس کل بیمه مرکزی به مناسبت آخرین جمعه ماه رمضان:

امت واحده از قدس به پا خواهد خاست

روز قدس، نه فقط یادگاری از معمار کبیر انقلاب اسلامی بلکه امانتی از ایشان است که به نسل امروز رسیده و باید در نهایت شکوه و وقار به نسل های بعدی سپرده شود.

آنچه آخرین جمعه ماه رمضان را از روزهای دیگر تقویم، متمایز می کند نگاه کل نگر به جامعه بزرگ مسلمانان است که فارغ از هر دیدگاه نژادی، ملی و مذهبی در نقطه کانونی وحدت به یکدیگر متصل می شوند و "ید واحده" را شکل می دهند.

پیام روشن روز قدس، برتری همدلی ها بر همزبانی هاست و دلدادگی به آرمان مقدس پیر روشن ضمیر جماران که مسیر پیروزی بر صهیونیسم را برای ملت های جهان به درستی ترسیم کرد.

تحقق وعده الهی و پیروزی مستضعفان بر مستکبران عالم دیر و دور نیست و سرانجام ایستادگی ها و مجاهدت های اقوام ستمدیده و مظلوم به بار می نشیند و قدس شریف یک بار دیگر همچون نگینی بر انگشتری اسلام خواهد درخشید.

خانواده بزرگ صنعت بیمه، همراه، هم آوا و همدل با امواج خروشان اقیانوس ملت به صف راهپیمایی روز قدس می پیوندد تا عمق همدلی و حمایت خود را به ملت مظلوم فلسطین و آمال قدسی بیت المقدس نشان دهد.

مجید بهزادپور
رئیس کل بیمه مرکزی

394948