روحانی معروف خلع لباس شد

سیدمهدی صدرالساداتی از خلع لباس خود با حکم دادگاه ویژه روحانیت به اتهام توهین به رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه خبر داد.
تصویر روحانی معروف خلع لباس شد

به گزارش پرسون، مهدی صدرالساداتی، روحانی فعال در شبکه‌های اجتماعی ساعتی پیش با انتشار پستی در اینستاگرام خبر داده است که دادگاه ویژه روحانیت "با شکایت سازمان اوقاف"، حکم "خلع لباس دائم" او را صادر کرده است.
سیدمهدی صدرالساداتی روحانی فعال در فضای مجازی در آخرین پست اینستاگرامی‌ خود نوشت:

۱. دادگاه ویژه روحانیت در حکم تجدید نظر بخاطر شکایت مجدد سازمان اوقاف و امور خیریه به دلیل توهین به رئیس این سازمان در کامنتهای یکی از پستهایم، دوباره مرا محکوم کرد و این بار بخاطر هتک حیثیت و شئون روحانیت برایم حکم خلع لباس دائم روحانیت صادر کرد.

۲. دادگاه ویژه روحانیت در حکم تجدید نظر در پرونده دانشگاه الزهرا با عنوان اتهامی ممانعت از حق با ذی حق نشان دادن افرادی که ذی حق نیستند دوباره محکوم به جزای نقدی کرد.

منبع: اعتماد آنلاین

381850