امارات مبدأ و مقصد تحولات جدید در یمن به شمار می‌آید

روند تحولات در یمن وارد فاز تازه ای شده است. اینکه امارات دامنه فعالیت‌ها و کنش‌گری‌هایش را از جنوب یمن به سمت مناطق مرکزی و در نهایت براساس ادعاهایش به سمت شمال بنا بر تشخیص ائتلاف و ضرورت عملیاتی گسترش خواهد داد، گویای تغییراتی است که در حال روی دادن است.
تصویر امارات مبدأ و مقصد تحولات جدید در یمن به شمار می‌آید

به گزارش پرسون، مصطفی مطهری؛ کارشناس مسائل شبه جزیره عربستان نوشت: این ادعای امارات در قرار گرفتن در مسیر اهداف و برنامه‌های ائتلاف به رهبری سعودی در حالی رسانه‌ای می‌شود که نبردهای میدانی در مناطقی از استان شبوه در حال پیگیری است. از سوی دیگر عملیات طراحی شده از سوی دولت نجات ملی در صنعاء به رهبری انصارالله و دستیابی به اهداف عملیاتی(هدف قرار دادن تاسیسات نفتی در منطقه المصفح و فرودگاه دبی) بر اهمیت شرایط موجود افزوده است.

نکته اول اینکه، ابوظبی با سیاست حضور فعال در یمن و خروج از جنوب این کشور، بازی با آتش را کلید زده است. آتشی که می تواند دامنه آن به معنای نادیده گرفتن امنیت داخلی این کشور باشد. در واقع به هر اندازه ای که ابوظبی درصدد مرعوب سازی صنعاء در جبهه های نبرد باشد به همان اندازه نیز آسیب پذیرتر خواهد شد. چون که صنعاء در طول این سال ها نشان داده است که هرگز در برابر تجاوزات و زیاده خواهی ها عقب نخواهد نشست. مضافاً اینکه تنوع عملیاتی در بخش‌های زمینی و هوایی و استفاده همزمان از پهبادهای نقطه زن و انتحاری در کنار استفاده از موشک های بالستیک می‌تواند به کابوسی برای امارات تبدیل شود.

نکته دوم اینکه، آنچه فوموی ابوظبی را علیرغم ادعاهایش تشدید خواهد کرد ایجاد دامنه وسیع تر ناامنی به دنبال انجام عملیات های هوایی و موشکی از سوی صنعاء می باشد. به عبارت بهتر امارات که در طول دهه های گذشته تلاش کرده است به مرکزیت ترانزیت تجاری در عرصه منطقه ای تبدیل شود و سرمایه گذاری های هنگفتی را نیز در این باره انجام داده است با سرشاخ شدن با صنعاء، موقعیت و موفقیت مذکور را در خطر خواهد دید. در واقع هر آنچه در این باره اتفاق بیافتد تاوان ماجراجویی های امارات در عرصه منطقه ای در یمن می باشد.

نکته سوم اینکه، اگر چه حضور ابوظبی در کنار ریاض با نام ائتلاف خواهد توانست به تغییر معادلات در یمن بیانجامد و حتی ضرباتی را به صنعاء وارد کند اما با این حال نباید فراموش کرد این اتفاق تماماً نمی تواند برای ابوظبی خودخواسته باشد. در حقیقت ابوظبی با معاملهِ قرار گرفتن در کنار ریاض و پیوند منافعش به منافع ریاض و ائتلافی که تا پیش از این منافعش را جدا از ائتلاف می دانست درصدد است تا روند تحولات در جنوب یمن را مدیریت کند. به بیان روشن تر اینکه مدیریت تحولات در جنوب یمن به معنای تبدیل شورای انتقالی به فعال مایشاء جنوب منهای دولت مستعفی هادی می باشد. این بدان معناست که ابوظبی با به دست گرفتن مدیریت سیاسی – اقتصادی و نظامی جنوب از طریق شورای انتقالی جنوب که منجر به کنار زدن دولت مستعفی هادی از صحنه میدانی جنوب با جلب رضایت ریاض شده است، حضور میدانی در جبهه های نبرد با صنعاء را پذیرفته است.

و بالاخره نکته چهارم اینکه، معامله ریاض و ابوظبی برای قرار گرفتن در کنار هم در زیر نام ائتلاف جهت نبرد با صنعاء در شرایطی اتفاق افتاده است که اولاً ریاض و نیروهای تابعه آن که با نام دولت مستعفی با صنعاء درگیر بودند در ماه های اخیر متحمل شکست های فاجعه باری شده اند و مواضع شان را سریالی از دست داده اند. از این رو این توافق و معامله میان دو ستون ائتلاف بر حسب برآوردهای میدانی میان آنها صورت گرفته است. بطوریکه برای ابوظبی حل مسئله جنوب اولویت میدانی بوده است و برای ریاض نیز تغییر در روند تحولات در جبهه ها و محورهای نبرد با صنعاء. دوماً روند توافق میان این عضو فعال ائتلاف در یمن در ماه های پایانی سال هفتم تجاوز، یکدستی و یکپارچگی در برابر صنعاء می باشد.

در واقع درگیری ها میان نوابان ریاض و ابوظبی در مناطق جنوبی بخش عمده ای از توان نظامی آنها را گرفته بود، از این رو با توجه به در ضعف قرار گرفتن دولت مستعفی هادی در ماه های اخیر و ناامید شدن ریاض از آنها و اخبار مبتنی بر کنار زدن هادی از ریاست دولت مستعفی از سوی ریاض، این دو کشور به عنوان متجاوزان در یمن بر روی شورای انتقالی و تقویت آن اتفاق نظر داشته و به یک نظر واحد رسیده اند. این مسئله اگرچه مطابق میل ابوظبی است و یک شکست برای ریاض تلقی می شود اما پیروزی بزرگ برای ریاض در این راستا، کشاندن ابوظبی و شورای انتقالی به مناطقی از درگیری است که تا پیش از این تلاش می کردند خود را از آن مناطق دور نگه دارند.

سوماً ابوظبی ضمن اذعان به آسیب های این اقدام، با دستاورد تحصیل مدیریت جنوب و اداره آن توسط شورای انتقالی، هم دولت مستعفی را دیگر به عنوان رقیب خود نخواهد دید و هم اینکه اخوانی های اصلاح را نیز که از همپیمانان دولت مستعفی بودند را به مرور تضعیف خواهد کرد که پایگاه سنتی شان را در یمن(استان مأرب) از دست داده اند. چهارماً، علیرغم موارد ذکر شده نباید همه چیز را تمام شده قلمداد کرد، چونکه هر گونه عدم موفقیت در جبهه های نبرد با صنعاء خواهد توانست ریاض و ابوظبی را به نقطه شروع منازعات میانشان در جنوب یمن بکشاند. مضافاً اینکه بازیگران داخلی و بومی در یمن نیز می توانند با تغییر اتحادها و هم پیمانی ها روند اتفاقات و تحولات را به گونه دیگری رقم بزنند که مطابق میل ریاض و ابوظبی نباشد.

توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.

381845