اطلاعیه بانک سرمایه در خصوص افزایش کف و سقف سامانه های ساتنا و پایا

بانک سرمایه در خصوص افزایش کف و سقف انتقال وجه ساتنا و پایا اطلاعیه ای به شرح زیر صادر نمود:
تصویر اطلاعیه بانک سرمایه در خصوص افزایش کف و سقف سامانه های ساتنا و پایا

به گزارش پرسون، روابط عمومی بانک سرمایه اعلام کرد: به اطلاع مشتریان ارجمند می رساند کف مبلغ پرداخت ساتنا از ۱۵ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان و همچنین سقف مبلغ پایا از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر دستور پرداخت افزایش یافته است.

381168