شرکت‌های نفت و گازی هرمزگان زیر ذره بین وزیر نفت

وزیر نفت با همراهی احمد مرادی نماینده مرکز هرمزگان و عضو کمیسیون انرژی مجلس و مدیران شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران و پالایشگاه‌های نفت و گاز مستقر در استان عازم جزیره قشم شدند.
تصویر شرکت‌های نفت و گازی هرمزگان زیر ذره بین وزیر نفت

به گزارش پرسون، در جریان سفر، مدیران شرکت های نفت و گاز و پالایشگاه‌های زیرمجموعه وزارت نفت دیدگاه‌ها و مسائل و چالش‌های خود را با مهندس اوجی در میان گذاشتند.

از جمله انفاقات جالب توجه در سفر دریایی وزیر نفت از بندرعباس به جزیره قشم، بررسی مباحث مربوط به ارزیابی عملکرد و پروژه‌های توسعه‌ای پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس در نشست سه جانبه وزیر نفت با احمد مرادی و محمدعلی دادور است.

از دیگر رویدادهای این سفر دریایی، ارایه گزارش عملکرد توسط «نامور» مدیرعامل پالایشگاه نفت بندرعباس، «عربلو» مدیر انتقال گاز منطقه ۶ و ... از دیگر مدیران نفت و گاز استان هرمزگان بودند که در حضور احمد مرادی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس با وزیر نفت دیدار و گفتگو کردند.

منبع: ایسنا

380008