کاهش 9درصدی تولید برق آبی

به دنبال خشکسالی‌های چند سال اخیر تولید برق آبی به روند نزولی خود ادامه داد و در تابستان سال جاری به ۴/۳میلیارد کیلووات ساعت رسید که افت ۹/۲درصدی را نشان می دهد.

تصویر کاهش 9درصدی تولید برق آبی

به گزارش پرسون، براساس نماگرهای بانک مرکزی، تولید برق طی سه ماهه دوم سال جاری در مجموع ۱۱۰.۱ میلیارد کیلووات ساعت بوده است بنابراین سهم برق آبی از مجموع کل تولید برق کشور 3.9 درصد برآورد می‌شود.

اگرچه تولید برق در مدت مورد اشاره سال جاری ۱۸.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد اما این میزان تولید پاسخگوی نیاز برق کشور نیست.

در بررسی جزئیات تولید برق کشور، بار اصلی تولید را بخش سیکل ترکیبی بر عهده دارد به طوری که از ۱۱۰ میلیارد کیلووات برق تولیدی، ۴۸.۸ درصد توسط نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تولید می‌شود.

تولید برق سیکل ترکیبی در سه ماهه اول 21.3 درصد و در سه ماهه دوم ۶.۹ درصد افزایش یافته است.

پس از سیکل ترکیبی، تولید برق توسط نیروگاه‌های گازی در رتبه بعدی قرار دارد. این نیروگاه‌ها سه ماهه دوم امسال توانستند ۳۴ درصد رشد تولید داشته باشند و تولید خود را به ۲۸.۸ میلیارد کیلووات ساعت برسانند.

نیروگاه‌های بخاری نیز تولیدشان به نیروگاه‌های گازی نزدیک است و در سه ماهه دوم امسال 25.8 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کردند. رشد تولید این بخش ۲۶.۱ درصد گزارش شده است.

نیروگاه های دیزلی، اتمی و انرژی‌های نو اگرچه تنها ۲.۳ درصد تولید داشته‌اند و سهم بسیار اندکی در تولید برق کشور دارند اما میزان تولیدشان در سه ماهه دوم ۱۸۲.۴ درصد رشد نشان می‌دهد.

منبع: اقتصاد آنلاین

380007