گول این درهای ضد سرقت را نخورید!

تصویر گول این درهای ضد سرقت را نخورید!

به گزارش پرسون، معاون مبارزه با سرقت پلیس اگاهی گفته درهای ضدسرقت باعث می‌شود که صاحب‌خانه بخشی از دارایی خود را با اطمینان در خانه بگذارد اما طبق مشاهده‌های ما دزدها به‌راحتی این درها را باز می‌کنند. موضوعی که سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبر آنلاین شد.

378773