افشاگری مربی استقلال درباره قلیان!

افشاگری مربی استقلال که گفته بود آن‌هایی که سَرِ قلیان عوض می‌کنند دنبال جای من هستند، سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه‌ولد شده است.
تصویر افشاگری مربی استقلال درباره قلیان!

به گزارش پرسون، افشاگری مربی استقلال که گفته بود آن‌هایی که سَرِ قلیان عوض می‌کنند دنبال جای من هستند، سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه‌ولد شده است.

378159