حماسه حضور ایرانیان در ترکیه را ببینید!تصویر حماسه حضور ایرانیان در ترکیه را ببینید!

به گزارش پرسون، دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفته کاهش ارزش لیر باعث افزایش جذابیت سفر به ترکیه برای ایرانیان شده‌است. بطوریکه علی رغم قرار داشتن در فصل سرما، بسیاری از هتل‌های شهر وان با ایرانی‌ها پر شده است. موضوعی که سوژه انتشار کارتونی از مهدی عزیزی در خبر آنلاین شد.

377333