استاندار یزد عنوان کرد؛

گام بلند یزد به سمت تبدیل شدن به قطب نوآوری و فناوری کشور

استاندار یزد با اشاره به عزم جدی جهت معرفی استان به عنوان قطب نوآوری و فناوری کشور، اظهارداشت: کلیه رویکردها و سیاست های توسعه ای استان باید مبتنی بر این دو واژه باشد  و با یک نگاه نوآورانه وبهره ورانه، استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و افزایش اقدامات و فعالیت های استان برای اجرای سیاست های درست ، تصمیم گیری شود.
تصویر گام بلند یزد به سمت تبدیل شدن به  قطب نوآوری و فناوری کشور

به گزارش پرسون از یزد، مهران فاطمی در کارگروه سازگاری با کم آبی استان یزد با قدردانی و تشکر از تلاش مدیران و فرمانداران در سفر ریاست جمهوری که به اذعان "آیت الله سید ابراهیم رئیسی" سفر به استان یزد در بین دوازده سفر انجام شده از بهترین سفرها بوده است گفت:این مطلب نشان دهنده همت و تلاش همه شما بزرگواران می باشد.

وی با اشاره به عزم جدی جهت معرفی استان به عنوان قطب نوآوری و فناوری کشور، اظهارداشت: کلیه رویکردها و سیاست های توسعه ای استان باید مبتنی بر این دو واژه باشد و با یک نگاه نوآورانه وبهره ورانه، استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و افزایش اقدامات و فعالیت های استان برای اجرای سیاست های درست ، تصمیم گیری شود.

استاندار یزد با بیان اینکه باید به مسئله آب در شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی، نگاه واقع بینانه داشت افزود:در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و آب شرب و بهداشت باید به نحوی عمل شود که ضمن کاهش مصرف آب در بخش ها؛ در حد مجاز، این بخش ها دچار مشکل نشوند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت بازبینی اعداد و ارقام تعریف شده در زمینه میزان مصرف آب ، تصریح کرد: با توجه به اینکه حوزه های آبریز، اقلیم و جنس اشتغال و کسب و کارهای هر منطقه متفاوت است نمی توان نسخه کلی برای آن ها نوشت، لذا باید سهم هر بخش، متناسب با شرایط استان و برش شهرستانی، تهیه و به فرمانداران اعلام شود تا بر هیچ بخشی فشار غیر متعارف وارد نشود.

دکتر فاطمی با بیان اینکه اهمیت بخش صنعت و کشاورزی کمتر از یکدیگر نیست تاکید کرد:خط قرمز ما آب شرب است که بر همه مسائل مقدم بوده و برای این مهم باید درحوزه های کاهش مصرف و بازچرخانی هوشمندانه عمل کرد.

وض همچنین ضمن تاکید برگزاری جشنواره سپاس آب در استان تصریح کرد: با برگزاری چنین رویدادهایی بستر الگوسازی صحیح در مدیریت مصرف آب ایجاد شود.

در این جلسه، مدیران و معاونین حوزه آب استان اقدامات انجام شده و راهکارهای در دست اجرای خود را ارائه دادند.

377259