ببینید ترافیک در تهران رکورد زد!

تصویر ببینید ترافیک در تهران رکورد زد!

به گزارش پرسون، ...با ثبت ۱۷۰۰ کیلومتر مربع ترافیک در روز شنبه ۲۷ آذر ماه، رکورد ترافیک تهران در سال ۱۴۰۰ شکسته شد. موضوعی که سوژه انتشار کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.

376784