عاقبت دانشجو بودن را ببینید!

حسین نقیب به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو، کارتون جدیدی را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.
تصویر عاقبت دانشجو بودن را ببینید!

374759