کاهش ذخیره آب سد بر کیفیت آب موثر است

سخنگوی شرکت آبفای استان اصفهان با بیان اینکه هر چه میزان آب پشت سد پایین تر رود، طبیعتا آب بی کیفیت تری به تصفیه خانه‌ها می رسد، گفت: با ذخیره فعلی آب پشت سد زاینده رود باید سهم مورد نیاز آب شرب اصفهان برای سه ماه آینده تامین و تضمین شود.
تصویر کاهش ذخیره آب سد بر کیفیت آب موثر است

به گزارش پرسون، مهرداد خورسندی، درباره میزان ظرفیت تامین آب شرب برای اصفهان بزرگ با میزان آب پشت سد، اظهار کرد: طبق گفته مقامات استان، اگر بنا باشد آب زاینده رود باز باشد، حداقل باید تا سه ماه ذخیره آب شرب برای اصفهان داشته باشیم.

وی تاکید کرد: با ذخیره فعلی آب پشت سد زاینده رود باید سهم مورد نیاز آب شرب اصفهان برای سه ماه آینده تامین و تضمین شود.

سخنگوی شرکت آبفای استان اصفهان ادامه داد: استاندار اصفهان نیز دو هفته پیش اعلام کرده بود که اصفهان به اندازه ۱۰۰ روز امکان تامین آب شرب دارد.

وی درباره کاهش ذخیره سد زاینده رود و نگرانی بابت کاهش کیفیت آب شرب، گفت: به طور معمول هر چه میزان آب سد پایین تر رود، آب بی کیفیت تری به تصفیه خانه ها می رسد، اما شرکت آب و فاضلاب در تلاش است این آب را بر اساس شیوه های جدید و به روز تصفیه و با کیفیت مناسب تحویل مردم دهد.

خورسندی افزود: در حال حاضر آب شرب مورد نیاز اصفهان بزرگ از طریق تصفیه خانه باباشیخعلی تامین می شود و هیچ چاهی در مدار نیست.

وی افزود: با توجه به سردی هوا و شرایط دمایی موجود، میزان ۱۱ مترمکعب بر ثانیه آبی که از تصفیه‌خانه آب بابا شیخعلی وارد مدار بهره برداری می‌شود کفاف نیاز شرب و بهداشت جمعیت ۵۸ شهر و ۳۸۰ روستای طرح آبرسانی اصفهان بزرگ را می‌دهد.

منبع: ایسنا

373874