ببینید اینترنت داره خفه میشه!

تصویر ببینید اینترنت داره خفه میشه!

به گزارش پرسون، پیام پورفلاح با انتشار این کارتون در صفحه اینستاگرام خود نوشت: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در سکوت خبری و با کمترین حاشیه در حال تصویب شدن است و به طور خلاصه این یعنی نابودی اینترنت!

373542