پشت‌پرده فرار مغزها را ببینید!

تصویر پشت‌پرده فرار مغزها را ببینید!

به گزارش پرسون، عدم توجه به شایسته سالاری در انتصابات کشور و موج مهاجرت نخبگان از کشور در سال‌های اخیر، سوژه کارتونی از پروانه ایزدخواست در صفحه اینستاگرامش شد.

373099