در دفاع از مظلومیت یک نماینده:

نماینده به چه زبانی بگوید؛ کار من نیست!

در این یادداشت سعی میشود تلنگری به کسانی زده شود که پیش از تایید صحت و سقم یک موضوع به هر شکل درصدد بازنشر و تخریب بر می آیند و بی آنکه بدانند موضوعی که آن را بازنشر میکند؛ صحت دارد یا ندارد!
تصویر نماینده به چه زبانی بگوید؛ کار من نیست!

به گزارش پرسون، فرشید الازمنی نوده، این یادداشت حکایت اتهامی را دارد که طرف تا بیاید ثابت کند که کار من نیست کل آبرویش رفته است.

پیش از آن سوالی در ذهنم نقش بسته است که چرا جامعه منتظر تخریب مسئولین است؟این روزها همه منتظریم که اشتباهی از یک مسئول سر بزند و آن را بازنشر کنیم. نمیدانم این حجم از رفتار های زننده جامعه را چطور باید بیان کرد. فاجعه اینجاست! نفر بعدی کیست؟ چه مسئولی را میخواهیم باز آبرویش را بریزیم؟

خبر استخدام دختر نماینده مردم گرگان در وزارت نفت و تکذیب آن در همان دقایق ابتدایی از سوی او و پیگیری مکرر برای اینکه وزارت نفت باید در این زمینه پاسخگو باشد نشان از همان حکایت قدیمی دارد که میگویند ندزد و نترس!

آنان که خبر استخدام دختر نماینده گرگان را بازنشر کردند قطعا این نماینده را به خوبی نمیشناسند که اگر میشناختند این خبر را باور نمیکردند و حتی بازنشر نمیداند.

نگارنده که به خوبی نماینده این خطه از کشور عزیزمان را میشناسند به خوبی میداند نماینده گرگان از نمایندگان پرتلاش، جسور، موفق سلیم و نفس و آزاده در مجلس شورای اسلامی است.

از حق همیشه سخن گفته و مدافع مردم بوده است. حق خوری را در هر گوشه ای که بوده فریاد برآورده و نهیب زده است.

همین نشان از آن دارد مغرضانی که از کارایی و کاردانی او برای آن خطه نتوانسته اند ایرادی بگیرند سعی و تلاش کرده اند بدین شکل مغرضانه دست به تخریب بزنند اگر چه هوشیاری همین نماینده و ایستادگی اش نقشه آنان با شکست مواجه کرده است.

نگارنده بیمناک از آینده ، میخواهد تلنگری به کسانی بزند که در ریختن آبروی افراد هیچ گونه ترس و واهمه ای ندارد.

اگر آموزه قرآنی و واقعیت تلخ را یادآوری کنیم آبروی دیگران که از کعبه بالاتر است برای بسیاری از ما مهم و محترم نیست.

به خود آییم.

367295