برنامه کوتاه مدت تجارت خارجی

تصویر برنامه کوتاه مدت تجارت خارجی

به گزارش پرسون، فرهاد تقوامنش اقتصاددان تحلیلگر ارشد تجارت بین الملل و استراتژیست در یادداشتی نوشت: برنامه های کوتاه مدت تجارت جهانی به شرح زیر می باشد.

1- سرعت بخشی به فعالیت «کارگروه توسعه صادرات» به عنوان یک کارگروه ملی و پیگیری مصوبات اجرا نشده.
2- ایجاد یک کارگروه ویژه با ترکیب اعضاء بانک مرکزی، گمرک کشور، سازمان استاندارد، وزارت صمت، نماینده قوه قضائیه مبنی بر اتخاذ تصمیم عاجل در ترخیص کالاهای رسوب شده در گمرکات کشور، به عنوان یک سرمایه ملی ودر جهت کاهش التهاب بازار و تامین اقلام مورد نیاز.
3- بررسی و انتخاب پلت فرمهای مربوط به برگزاری نمایشگاه های مجازی با توجه به استمرار بیماری کوید 19 و ضرورت لازم در پیش بینی اقدامات تجاری موثر در دوران پسا کرونا.
4- بازنگری دستورالعمل ایجاد و اداره پایانه های صادراتی و تلاش بر فعال سازی و توسعه آنها با توجه به شرایط موجود کشور.
5- بازنگری دستورالعمل برگزاری نمایشگاهها به منظور تسهیل در برگزاری، استقبال بیشتر فعالان اقتصادی داخلی و شرکت های بین المللی، تامین منافع اقتصادی کشور، شناسائی بازارهای هدف واجرای مسئولیت اجتماعی وزارتخانه در قبال تولید کنندگان داخلی
6- بازنگری و اجرای حداکثری دستورالعمل « بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» در سال 1400به عنوان یک ضرورت.
7- برگزاری جلسات هم اندیشی با سازمان ملی استاندارد در خصوص رفع موانع موجود در صادرات
8- ایجاد سامانه و تالار گفتگوی تبادل تجربه صادرکنندگان برتر در راستای تشریح فرصت ها و تهدیدات سرمایه‌گذاری و انجام صادرات و واردات با کشورهای هدف و تشریک مساعی اثرگذاران این حوزه.
9- تلاش بر مشارکت موثر باسازمان های بین المللی و منطقه ای اقتصادی در جهت بالابردن مراودات و مبادلات تجاری.
10- راه اندازی سامانه مشارکت های مردمی در راستای اجرای سیاست های تنظیم گری مشترک و استفاده از ایده‌ها و توان اجرایی بخش غیردولتی در امور مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت.
11- هدایت مشوق های اقتصادی به سمت واحدهای تولیدی دانش بنیان و واحدهایی که به نحوی با استفاده از روش های نوین موجبات جلوگیری از هدررفت منابع را فراهم آورنده اند.
12- مشارکت فعال اتاق ها(بازرگانی، تعاون واصناف) با سازمان ملی استاندارد در تدوین و یا اصلاح استانداردها و رویه های حمایتی از صادرات.
13- برگزاری نشست فوری با اتاق های مشترک در جهت شناسائی دقیق بازارهای هدف و همچنین بهره مندی از حداکثر توان صادراتی ومدیریت واردات در جهت تقویت اقتصادداخلی
14- تشکیل سه کارگروه با ترکیب علمی و اجرائی جهت پیگیری مستمر برنامه های نظارتی و پایش مستمر فعالیت اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران
15- تشکیل کارگروه مرتبط با تدوین تفاهمنامه و یا قراردهای مرتبط با تعرفه های ترجیحی با کشورهای هدف با رعایت کامل منافع ملی
16- تشکیل کارگروه بررسی و تجزیه وتحلیل آمارهای تجاری (صادرات و واردات) به منظور تدوین راهکاراهی موثر در توسعه صادرات غیر نفتی
17- استفاده از ظرفیت های دفاتر دوجانبه در سازمان توسعه تجارت به منظور همکاری های تجاری هرچه بیشتر با طرف های تجاری، مثل دفتر آسیا ،اقیانوسیه و...
18- تربیت، جذب وتوسعه فعالیت رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف، برای تحقق این امر دستورالعمل مربوطه با اولویت مورد بازنگری قرار گیرد و جلسات مشترک با وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد.
19- ایجاد دفاتر مشترک تجاری در سایر کشورها با محوریت تشکل ها
20- تعامل با شرکت های بیمه به منظور بهره مندی موثر از بیمه های تجاری با محوریت اتاق ها

366909